Arne Källén


Född 1958
Jur kand Lunds Universitet 1983
Ledamot av Sveriges Advokatsamfund 1988

1981 – 1983
1983 – 1985
1985 – 1987

1987 – 1991
1992 – 2005
2006 –
Amanuens i civilrätt vid Lunds Universitet
Tingsnotarie vid Helsingborgs tingsrätt
Carl Swartling Advokatbyrå, Stockholm, bitr jurist
Advokatfirman Vinge, Malmö, bitr jurist
Advokatfirman Vinge, Malmö, delägare
Advokatfirman Källén & Ingvar, Malmö, delägare

Arbetsområden:


Svensk och internationell affärsjuridik.
Kommersiella tvister.
Ekonomisk familjerätt.
Arne Källén anlitas som skiljeman, boutredningsman, skiftesman och bodelningsförrättare.

Arne Källén har mer än 30 års erfarenhet av affärsjuridisk advokatverksamhet inom ett antal olika branscher och verksamheter, såsom exempelvis verkstadsindustri, elhandel, finansiella tjänster, grossistverksamhet, förpacknings- och livsmedelsindustri. Arne Källén arbetar löpande med tvistlösning som ombud i domstolar och skiljenämnder och även som skiljeman. Arne Källén har erfarenhet som ordförande, styrelseledamot och sekreterare i aktiebolag.

Språk:


Svenska, engelska och skandinaviska språk

Kontaktuppgifter:


E-post: arne.kallen[at]kalleningvar.se
Direktnr: +46 40 33 02 42
Mobil: +46 708 15 76 96